Решаться-Решиться

Решаться

Cesaret etmek, göze almak

Решиться

Cesaret etmek, göze almak

SIFAT FİİL-ПРИЧАСТИЕ

 • Решаться Geçmiş Zaman : решавшийся

  SIFAT FİİL-ПРИЧАСТИЕ

  Fiil Sıfatlar şimdiki ve geçmiş zamanda , aktif ve pasif isimleri tanımlamak için kullanılır ve adından da anlaşıldığı gibi bu sıfatlar fiilden türetilirler. Örneğin okuyan çocuk, oturan adam, çalışan insan gibi.ПРИЧАСТИЕ ile ilgili dersimize buradan ulaşabilirsiniz.

 • Решаться Şimdiki Zaman :
 • Решаться Edilgen Geçmiş Zaman :
 • Решаться Edilgen Şimdiki Zaman :
 • Решиться Geçmiş Zaman : решившийся
 • Решиться Edilgen Geçmiş Zaman :

ZARF FİİL-ДЕЕПРИЧАСТИЕ

 • Решаться Şimdiki Zaman : решаясь

  ZARF FİİL - Деепричастие

  Zarf fiil ; bir fiilin cümlede zarf görevinde kullanıldığı halidir. Genelde yükleme yöneltilen “nasıl” ve “ne zaman” sorularının yanıtıdır. Fiillere bağ fiil eki eklenerek yapılırlar.ДЕЕПРИЧАСТИЕ ile ilgili dersimize buradan ulaşabilirsiniz.

 • Решиться Geçmiş Zaman : решась